تفاوت Indentification با Authentication

ثنا 2019-03-04 15:43:48 2 تعداد نظرات

تفاوت Indentification  با Authentication
هویت شناسی یعنی فهمیدن اینکه یک شخص کیست. احراز هویت مکانیزم اثبات آن هویت است. به عبارت دیگر تعیین هویت ادعای موجودیت است احراز هویت اثبات آن ادعاست..
ادامه مطلب

RAM ها و تفاوت ظاهری ماژول آن‌ها

فاطمه مرادی 2019-05-12 08:47:40 9 تعداد نظرات

RAM ها و تفاوت ظاهری ماژول آن‌ها
ماژول های حافظه RAM به سه دسته تقسیم بندی شده اند:SIMM ،DIMM RIMM. SIMM یک ماژول حافظه ی فیزیکی با دو نوع اصلی ...
ادامه مطلب

CPUها و عوامل موثر بر سرعت آن‌ها

فاطمه بهرامی 2019-03-05 07:30:00 9 تعداد نظرات

CPUها و عوامل موثر بر سرعت آن‌ها
پردازنده‌ها (CPU) را می‌توان از طریق دو پارامتر اصلی سرعت و پهنای باند شناخت. سرعت پردازنده، به معنای میلیون‌ها و میلیاردها سیکل در هر ثانیه می‌باشد. سه مشخصه مهم در یک پردازنده وجود دارند که بر حسب پهنای باند پردازنده بیان می‌شود و عبارتند از...
ادامه مطلب

کتاب‌های دانشگاهی با 50% تخفیف